— Jak umrę to będę taki?

Pytasz rodziców, wskazując na rzeźbę w Łazienkach. Odpowiedź jest przecząca, ale nie jesteś przekonany. Pani w przedszkolu mówiła o skamielinach i to wydają się być idealne ilustracje do jej słów. Skupiasz wzrok na gruzowatych twarzach.
Chyba właśnie wtedy zacząłeś woleć książki.