— Nom.

— Trzeba to jakoś uczcić!
— Gdzieś miękko, proszę.