— O, tu się pobrudziłeś.

Oblizujesz się w tym kierunku.
— Widać jeszcze?
Język znowu okazuje się zbyt krótki, by uporać się z twoim sposobem spożywania potraw. Nie obędzie się bez pomocy poślinionego rękawa.
— A teraz widać?