— Ok, pamiętaj jednak,

że w tym momencie zawieszany jest dialog.
— Moja pamięć…
— Zawieszony!