— Skończyłem.

— Hmm?
— No, to koniec.
— I to mi ma wyjaśnić zatopiony w zlewie omlet?
— Jeśli chcesz, mogę powtórzyć, tyle że wolniej.
— Chcę frytki.
— Uff.