— Spotkajmy się w Zakazanych Ruinach!

— Yyy, w których Zakazanych Ruinach?
Wraz z ilością spotkań, ilość ruin wzrasta. Naturalną konsekwencją jest otwieranie w nich kawiarni.
— Pijemy sobie latte, jak gdyby nigdy nic, a to miejsce kiedyś tętniło życiem!
— To ja wezmę jeszcze espresso.