— To faktycznie ogromne przestępstwo.

— Niknął mi przy nich czas i uważałem że to „miłe”!
— Ach, usiądźmy więc.
Robisz to, przystosowawszy najpierw stanowisko obierania ziemniaków do trybu siedzącego.