— „Wystarczająco długo” nie zawsze

wystarcza do czegoś takiego.
— Tak, ale inne czynniki brzmią durnie gdy się je opisze dwoma słowami. — „Dobry kontakt”?
— Wstaw przymiotnik przed „relacja” i podaj mi swój talerz.