A sugerowano, by wyprać przed pierwszym użyciem.

To już trzeci człowiek i siódma istota sięgająca do języka by zdjąć zeń nitkę.
— Napisz, że sięgam do języka z grymasem obrzydzenia. Jeszcze czuć na tym warsztat tkacki.
Nie jesteś pewny, czy teraz tak się robi ręczniki.