Czekasz wraz z szybą

aż znaczące ją kropelki połączą się spływając. Ale zimno gra na nosie grawitacji.
— Pewne rzeczy można zaobserwować tylko w odpowiednich warunkach.
Uznajesz, że jest to bardziej usprawiedliwienie niż lekcja.
Przykładasz dłoń do szyby.