Czyścisz opowieść w trudno dostępnych miejscach.

I tak jak niedokładnie spłukany płyn zalega, ułatwiając swą lepkością osiadanie brudu, tak pamięć po kasowaniu zostaje w historii edytora, kusząc, by przywrócić.
Palce lewej ręki wiszą nad klawiszami. Prawa snuje się po zbyt ostrym trójkącie myszki, backspace i enter, wzburzając kurz na numerycznych. Oddychasz.