Doliczasz się jedenastu papieży

na scianach i półkach mieszkania Twoich dziadków. Każde zdjęcie przedstawia inny etap rozwoju papieża. Gdyby było ich czternaście, można by je nazwać drogą pontyfikatową. O, jest też jedno Twoje zdjęcie!