Doświadczanie przezywasz

uczeniem się. Uczenie się nazywasz wolną wolą. Za wolną wolę winisz akurat dostępnego boga.