Gdy człowiek jest młody,

pory roku dbają dla niego o swój cykl. Gdy nadchodzi dojrzałość, zaczynają się losować. Bardziej uważni obserwatorzy są w stanie stwierdzić „co teraz mamy”. Nie zdradzają jednak po czym, pastwiąc się nad tymi wiecznie zdziwionymi.