Jego kamienie milowe

bardziej przypominały gliniane kulki. Nierówno utoczone i niewypalone. Z każdym deszczem oddające część siebie podłożu.
Powinien przywiązywać większą wagę, słyszał. Powinien kultywować świadomość wywodzenia się.
Z każdym deszczem, aż do końca atmosfery.