Jeśli to słowo

miało by mieć jedną literę więcej, jaka by to była litera? A jeśli ta potrawa miała by mieć jeszcze jeden składnik, co to by było? A teraz na odwrót. Jeśli ten napój… To jest herbata.