Każdy otrzymuje paczkę żelek.

Żelki wcale nie są wegetariańskie, więc niewegetarianie i wegetarianie którym to zwisa podzielą się odmówionymi paczkami. To przechyla czarę słodkości. Na świecie jest tak wiele żelek [wilgotnych ust] czekających na wilgotne usta [żelki]. Żelki są naprawdę słodkie, nawet te kwaśne, i powodują radość. Jeszcze z resztkami między zębami, zaczynają się całować. Ortodoksyjni wegetarianie krzywią się i idą po sok z marchwi.