Klątwa ściemnianego rencisty.

Kapitan ZUS nie ma nadludzkich mocy. Czeka kilka lat, i gdy niczego się nie spodziewasz, podrzuca Ci do jedzenia lub picia ździebko bromku etydyny. Są badania, które twierdzą, że to wcale nie jest taki silny mutagen. Warto jednak to sprawdzić.