Kurs z dostrzegania ingerencji sił nadprzyrodzonych we własne otoczenie.

Po wniesieniu opłaty i rychłym otrzymaniu dyplomu, nie wyrabiasz z katalogowaniem nawet tych znaczących zmian. Ponadto, mimo korzystania z poręcznego szablonu, gubisz się w interpretacji Znaków. Oto twe brzemię Wiedzącego. Przybierasz, zgodnie z instrukcjami, tajemniczo zatroskany wyraz twarzy i zaciskasz dyskretnie zęby.