Ludzie mniej przystępni wizualnie,

biorą kredyty, by opłacić operacje. Co roku „krzywe marsze” domagają się refundacji z NFZ. Partia Aktualnie Rządząca, ma zawsze ten sam, druzgocący nadzieje nieurodziwych, argument.
— Przypatrzcie się mi i moim ministrom! W niczym nam to nie przeszkodziło! — mówi premier w HD.