Możliwe, że to zdarzało się już wcześniej.

Coś Ci mówi, że po Twoim powrocie mieszkanie będzie puste, a klucz znajdziesz pod wycieraczką. Mimo to, czujesz się trochę lżejszy. Tak jakbyś właśnie stracił część wspomnień.