Muszki,

wprasowują siebie, i swe odchddy w litery, przeinaczając znaczenia.
Głównie, jedoak, dodają niepotrzebne znaki przestankowe…
Tp wina niskiej rozdzielczości, i zostawiania gdzie pdpadnie wyciśniętych cytryn! Przecierasz jeszcze raz ekran.
Przecierasz jeszcze raz ekran.
Msz f okku.