Nawet samookreślony mógłbyś równie dobrze nadal spać,

bo masz do dyspozycji wieczne jutra.
Nie, to naprawdę nie tak. Wieczność wymaga nieustannego umawiania się.
Ze sobą?