Raczej będziesz ssakiem.

Wiedząc to stabilizuje Ci się temperatura i zaczynasz czuć głód. Wszystkożernym. Las to surowiec odnawialny.