Rok mija,

bardzo umownie, w mniej więcej właśnie tyle.