Rozdział się kończy,

a w następnym jest już kilka dni później.