Rozmowa dotyczy kultywacji zboża

i innych płodów rolnych. Rozglądasz się, wokół nadal są bloki.