Ścieki wylewają się

z pęknięć w  betonowych płytach, kładzionych zamiast asfaltu obok przystanków autobusowych. Bo autobusy są i tak zbyt ciężkie na te płyty. Nie niszczeją tylko te na mało popularnych liniach.
— Nie personifikuj ani nie przypisuj wzajemnej solidarności elementom infrastruktury miejskiej. — Pojawia się okno dialogowe.
Możesz wcisnąć tylko okej. Nie ma anuluj, a iks w prawym górnym jest zbyt blady.