Sfilmowana czy sfotografowana postać

traci swój wzrost. To znaczy istnieje on jedynie w płaskiej relacji do filmowanego z nią otoczenia. Jest to, chyba jedyna cena jaką się płaci za bycie propagowanym do szerszych mas. Szersze masy mruczą zadowolone i starają się dobrać proporcje.