Siadasz po turecku i szczelnie owijasz się pledem.

Po twej zachodniej stronie zaczynają owocować poziomki pospolite. Na wschodniej dominują maliny kamionki. Gdzieniegdzie widać borówkę czarną.
Kierunki te są, rzecz jasna, umowne. Czasem masz ochotę być twarzą do słońca.