Świat jest pełen chłopców,

mających zawsze czarne pod paznokciami.
Często się też dodaje: niezależnie od tego ile by się nie myli.
Ale to jawna nieprawda, wręcz niepotrzebne wchodzenie w poezję. Wystarczy przecież krótko przystrzyc i użyć mydła i szczotki.