Sztuczne zbiorniki nie będące basenami,

służą co lato ochłodą dla strapionych upałem Warszawiaków, ich dzieci, zwierząt i zwierząt ich zwierząt. Cała akcja filmu rozgrywa się właśnie w takim wodnym miejscu, położonym malowniczo w sercu Pól Mokotowskich. Dziewczynka gubi w półmetrowych odmętach swojego misia. Szukając go, wyjmuje z wody martwego gawrona, którego dusza momentalnie łączy się z duszą dziewczynki. Tak zmieniona istota ostrzega wszystkich przed szukaniem rzeczy w wodzie. Kamera odlatuje, ukazując park w całej swej letniej okazałości. Nagle opada, i w kadrze jest tylko gawronia głowa ze sflaczałym już okiem. Cięcie.