Uprawianiu miłości po zdjęciu wirtualnej

bielizny, na łóżku z jedną nogą pustą, nie można już naprawdę nic zarzucić. Chyba, że ktoś byłby naprawdę czepialski. Chusteczki rzucasz obok łóżka.
— Obiad?
— Jasne.