W jednym zdaniu minęły jakieś dwa lata.

— Są takie lata na które brak nawet jednej litery. — Mędrzec owija się ciaśniej podziurawioną plandeką.
Chciałbyś brakiem odpowiedzi dać mu do zrozumienia, że zrozumiałeś. Ale juz śpi.