W miarę dobry program

może przejść test Turinga, jeśli rozmówcy wydaje się, że rozmawia z osobą niepełnosprawną intelektualnie. Ciężko stwierdzić, czy jest to pomocne przy tworzeniu Sztucznych Inteligencji. Jest to jednak niewątpliwie dowodem czasowego zaniku inteligencji naturalnej, w zetknięciu z mniej fortunnymi egzemplarzami własnego gatunku.