W Płockim Zoo,

koty wchodzą słoniom na wybieg. Słoni nie cieszy ten fakt i próbują je złapać trąbami. Kotom zawsze udaje się zbiec dzięki kilku dziurom w murze. Ucieczka do dziury. Kot. Słoń?
Płock jest dziwny.