Więc białe szparagi są grzybami.

Dopiero po uzyskaniu dostępu do światła, w pełni dojrzewają i stają się zielone, co czyni je roślinami. Ciekawe jest także, ze białe szparagi (będące przecież czymś w rodzaju formy larwalnej faktycznych szparagów) mogą się rozmnażać poprzez zarodniki. Jest to zjawisko neotenii, które obserwujemy także u aksolotlów.
Natomiast szparagi zielone, jeśli pozwoli im się wyrosnąć, kwitną i owocują jak normalne rośliny.
Jednakże, w przeciwieństwie do normalnych roślin, nasiona szparagów nie kiełkują, tylko przeistaczają się w grzybnię, z której po około miesiącu wyrastają białe szparagi.