Wioskę doszczętnie spalono,

a mieszkańców sprzedano na studia do krajów Unii Europejskiej.
— Od trzech lat wbrew swojej woli studiuję leśnictwo na SGGW.
— Jak ładnie mówisz po Polsku!