Wydaje Ci się, że dbasz o to

by zdecydowana większość ran goiła ci się między odcinkami.