Zrobienie się znowu drzewem.

Prawie co dzień jesteś lisem, ale znowu być drzewem, takim samym? Są jakieś granice.