— Hej, a jakie to zboże?

— Gryka.
— Gryka? To jak wygląda rzepak?
— Inaczej!
Osoby Wiedzące są takie kapryśne.