Pizze mają wiele składników.

Ze zdumieniem obserwujesz koleżanki, które nie czytają ich wszystkich, po czym dziwią się, patrząc na to co przyniósł kelner. Oliwki, kapary i anchovies wydają się być słowami-fantomami, widzianymi tylko przez wtajemniczonych. W menu twojej pizzerii, każdy składnik będzie zdjęciem lub piktogramem.