— Ja płynąc promem w dawnym grudniu,

byłem bardzo zdegustowany faktem, że ma morze pada śnieg. Marnotrawstwo.
— Aha, i nie było nikogo kto mógłby Ci wyjaśnić, że gdyby morze było zamarznięte to śnieg by padał na lód?
— …