Być może określiłeś się

tak samo wczoraj. Przeświadczenie o nieśmiertelności zwalnia jednak z poczucia straty czasu.