Jak umiera bohater?

Wcale. Wcale nie są zainteresowani oglądaniem powtórek.