Kobieta w czasie ciąży,

przeżywa szereg dolegliwości. Najbardziej popularne są torsje. To dziwne, ale gdy byłeś przekonany o Ciąży swojej dziewczyny, miałeś bardzo podobne symptomy.