— Czyli mam wieczorem otworzyć lodówkę

na godzinę, aby powstrzymać globalne ocieplenie?!
— Nie, aby zaprotestować przeciwko rządom państw rozwiniętych, których działania powodują globalne ocieplenie.
— A, to ok! Tylko przełożę wszystko do drugiej lodówki!