Kichnąłeś i wyszedłeś za linię.

Dany kolor wyrwał się za czerń konturu po wsze czasy plamiąc obszar, który miał w założeniu pozostać bezbarwny. Czyli biały.
Musisz teraz dobrać jakieś pokrywające tę transgresję tło. Choćby na pierwszy rzut oka.
Lub zwinąć w kulkę.