Poszedłeś na darmowy angielski.

— Czasy teraźniejsze są rzeczywiście gratis. A także dwujęzyczny egzemplarz Księgi Mormona. Jednak za zagłębienie się z nami w czasy przeszłe, jak i za poznawanie z nami czasów przyszłych, wymagamy mikro-transakcji. Walutą są elementy twej Nieśmiertelnej Duszy. Jeżeli uważasz, że nie posiadasz takowej, tym lepiej dla nas.
Byłeś urzeczony szczerością, ale i tak wróciłeś do domu. Z książką, bo nie wolno wyrzucać książek.