Zostało Ci dwa razy po osiem

minut. Odliczając drogę, to niewiele. Naleśnik zaczyna Ci ciążyć i po raz pierwszy kontemplujesz zostawienie go w jakimś koszu. Tylko go marnujesz.